Folia paroizolacyjna przeznaczona jest do wykonania izolacji paroszczelnej w konstrukcji dachów, ścian, stropów. Stanowi niezbędną ochronę dachu przed wilgocią.

Właściwości:

• Grubość  [ mm ]  0,15  0,20

• Szerokość x Długość  [ m ] 2×50 / 2.7×25 / 2.7×50 / 3×50 / 4×25

• Wodoszczelność  –  Wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa

• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej   µ  888330 ±10%

• Reakcja na ogień  Euroklasy  [ E ]

• Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) – wartość średnia  [ N ]

≥ 35 (wzdłuż) ≥ 40 (w poprzek)

• Maksymalna siła rozciągająca – wartość średnia  N/50mm

≥70 (wzdłuż) ≥45 (w poprzek)

•  Wydłużenie względne przy zerwaniu  [ % ]

≥120 (wzdłuż) ≥130 (w poprzek)

• Odporność na uderzenie  [ mm ]

≥200 (Metoda A)

• Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu

Zmiana nie większa niż +/- 50%

• Prostoliniowość  –  odchyłka równa 75mm/10m lub mniejsza

• Barwa – Żółta / Niebieska