Agrowłókniny

agrotkanina

Agrowłóknina jest również włókniną polipropylenową. Dzięki swym właściwościom mechanicznym i zabezpieczającym znalazła szerokie zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Ze względu na sposób stosowania wyróżniamy dwa rodzaje agrowłókniny: do okrywania roślin oraz do ściółkowania gleby. Licon International posiada w ofercie agrowłókninę wiosenną, zimową oraz ściólkującą – wszystkie występujące pod nazwą AGRO-TEX.

Mata ściółkująca

agromata

Agrotkaniny/ Maty Ściółkujące są dosyć powszechnie  stosowane w ogrodnictwie, szkółkarstwie oraz w przy tworzeniu architektury ogrodowej. Odpowiednia struktura oraz właściwości Agrotkaniny sprawiają, że jest skutecznym środkiem do tłumienia niepożądanej roślinności, co w końcowym efekcie pozwala na wyeliminowanie chwastów bez  potrzeby stosowania herbicydów. Dodatkowo są idealnym podkładem pod korę, szyszkę, żwir itp.

Geowłókniny

geowłóknina

Geowłókniny mają zastosowanie jako separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami  o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Geowłóknina stosowana jest do zabezpieczenia brzegów rzek, ochrony wybrzeży, odzyskiwania lądu oraz przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Geowłókniny służą do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewniają długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych.

Akcesoria

obrzeże trawnikowe

By w pełni zaspokoić potrzeby naszych klientów, poszerzyliśmy naszą ofertę o akcesoria ogrodowe.