Agrowłóknina jest również włókniną polipropylenową. Dzięki swym właściwościom mechanicznym i zabezpieczającym, znalazła szerokie zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Ze względu na sposób  stosowania wyróżniamy dwa rodzaje agrowłókniny: do okrywania roślin oraz do ściółkowania gleby. Licon International posiada w ofercie agrowłókninę wiosenną, zimową oraz ściółkującą – wszystkie występujące pod nazwą AGRO-TEX.