SINTEXDRAIN®

SintexDrain® to geokompozyt o wysokich właściwościach drenujących,  który składa się z trójwymiarowej geosiatki z polietylenu o wysokiej gęstości połączonej z jednej lub obu stron geotekstyliami o różnej masie, co zapewnia wysoką przepuszczalność i wysoką odporność na ściskanie.

Na życzenie jedna strona może być laminowana cienką i wodoodporną folią polietylenową.

SintexDrain® jest idealnym produktem do pionowego i poziomego systemu odwadniania składowisk odpadów i niecki, na nasypach drogowych i kolejowych jako warstwa antykapilarna, fundamenty budynków, ściany oporowe i grzbietów tuneli.

SintexDrain® jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001, a także spełnia wymagania bezpieczeństwa wynikające z przepisów dotyczących oznakowania CE.

NEWDRAIN®

NewDrain® to geokompozyt drenażowy wytwarzany przez połączenie jednej lub więcej warstw geowłóknin z polipropylenową strukturą.

NewDrain® jest dostępny w dwóch wersjach rdzenia drenażowego: izometrycznej bańki i równoległych kanałów. Wszystkie wersje mogą być klejone z geotekstyliami o różnej gramaturze z jednej lub obu stron.

NewDrain® B ma dużą grubość i osiąga wysoką wydajność odwadniania przy niskich uciśnięciach, podczas gdy NewDrain® C przenosi więcej uciśnięć, zachowując jednocześnie zadowalający przepływ hydrauliczny.

NewDrain® jest idealnym produktem do stosowania w systemach odwadniających z tyłu ścian oporowych, konstrukcji z gruntu zbrojonego, fundamentów budynków, grzbietów tuneli, parkingów, zielonych dachów.

NewDrain® jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i spełnia również wymogi bezpieczeństwa wynikające z przepisów dotyczących oznakowania CE.