Rozwiązanie dla tłumienia chwastów i polepszenia albedo.