AEO

Od dnia 02.10.2018 r. firma Licon International Sp. z o.o. Sp.k. jest posiadaczem Certyfikatu AEO (Authorised Economic Operator) znanego w Polsce pod nazwą Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy, potwierdzony pozwoleniem nr PLAEOC380000180010 wydanym przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu.

Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator) został wprowadzony w celu podniesienie bezpieczeństwa wymiany handlowej z partnerami spoza Unii Europejskiej i może być nadawany wszystkim firmom zajmującym się obrotem międzynarodowym spełniającym odpowiednie kryteria. Kryteria te odnoszą się pośrednio do wybranych wymagań międzynarodowych standardów w zakresie Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (ISO 28000).

Korzyści

Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO sprawia, że przedsiębiorca traktowany jest jako wiarygodny w całej Wspólnocie w zakresie swoich operacji celnych i pozwala na priorytetowe traktowanie certyfikowanych przedsiębiorców przez organy celne w zamian za przejęcie części obowiązków z obszaru czynności celnych.

Posiadanie certyfikatu AEO jest bez wątpienia dużym atutem w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z importem oraz eksportem towarów i daje wiele udogodnień przynoszących korzyści materialne wynikające z efektywnego przebiegu procesów gospodarczych oraz logistycznych. Przynosi również korzyści, które nie są bezpośrednio związane ze stroną celną działalności przedsiębiorstwa, a pośrednio wynikają z procesu przygotowania do postępowania audytowego  i należą do nich m.in. usprawnienie procesów w przedsiębiorstwie, stworzenie procedur w różnych obszarach jego działalności, poprawa bezpieczeństwa i komunikacji pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.