Agrowłókniny

agrotkanina

Agrowłóknina jest również włókniną polipropylenową. Dzięki swym właściwościom mechanicznym i zabezpieczającym znalazła szerokie zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Ze względu na sposób stosowania wyróżniamy dwa rodzaje agrowłókniny: do okrywania roślin oraz do ściółkowania gleby. Licon International posiada w ofercie agrowłókninę wiosenną, zimową oraz ściólkującą – wszystkie występujące pod nazwą AGRO-TEX.